Back

Naša priča

15000
Broj mladih u Obrenovcu
350
Održano kurseva
350
Inicijativa podržano
225
Volonterskih akcija

“Mi stvaramo uslove i obezbeđujemo podršku da svako može da maksimizira svoje potencijale.”


Ko smo mi

Kancelarija za mlade je deo Uprave opštine Obrenovac. Pripada Odeljenju za privredu i razvoj, Odseku za društvene delatnosti i međunarodnu saradnju.

Šta radimo

Kancelarija obavlja sledeće poslove:
 • učestvuje u pripremi, sprovođenju i praćenju Lokalnog akcionog plana za mlade,
 • prati ostvarenost indikatora omladinske politike,
 • učestvuje u pripremi, sprovođenju i praćenju istraživanja iz oblasti omladinske politike,
 • učestvuje u podsticanju mladih da se organizuju i udružuju i učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou,
 • pomaže lokalnim partnerima u kreiranju servisa za mlade,
 • sarađuje sa međunarodnim partnerima na programima za mlade na lokalnom nivou,
 • učestvuje u kreiranju i vođenju evidencione baze organizacija za mlade i organizacija mladih,
 • pruža savete mladima u vezi sa obrazovanjem, volontiranjem, praksama i zapošljavanjem,
 • organizuje događaje, aktivnosti i treninge koji osnažuju mlade, obezbeđuje instrumente za podršku omladinskih programa i projekata u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade, prati njihovu realizaciju i izrađuje izveštaje o tome.
 • pruža stručnu pomoć u prippremanju i realizaciji programa i projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade i drugih zainteresovanih subjekata,
 • ostvaruje komunikaciju sa omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade i institucijama i podržava njihov rad u sprovođenju lokalne politike za mlade

Upoznaj nas