Back

Naziv podnosioca prijave: Osmatrači
Naziv omladinske inicijative: Osmotrimo prirodu
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Obrenovac
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 100.000,00 din.

Grupa mladih, aktivna u lokalnom izviđačkom odredu iz Obrenovca je dobila podrška da u okviru izviđačkog kampa izgradi osmatračnicu.  Da stvorie mesto koje je direktan kontakt sa prirodom za sve ljude iz Obrenovca, posebno za učenike iz obližnjih osnovnih škola.

Naziv podnosioca prijave: Istraži, pokaži, osnaži
Naziv omladinske inicijative: Istraži, pokaži, osnaži
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Stubline
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 80.000,00 din

Mladi ekološki aktivisti kroz naš projekat povezuju mlade iz Obrenovca i okolnih sela i otpočeli su dokumentovanje i informisanje lokalnog stanovništva o svim povoljnim i nepovoljnim promenama biodiverziteta. Ovim aktivnostima biće stvoreno povoljno okruženje za ekološki aktivizam. Rezultat akcije je povezivanje mladih sa tretiranih podučja mesnih zajednica u cilju očuvanja i zaštite preostalih prirodnih oaza kroz održive aktivnosti tokom perioda nakon projekta, formiranje timova za kontinuirani rad, edukativni i kulturni proizvodi koji se mogu koristiti u popularizaciji primenjene nauke na lokalnom terenu. Projekat ima i umetnički karakter, obzirom da će biti organizovane i kreativne radionice za decu na temu ekologije.

 

Naziv podnosioca prijave: Govornici u boji
Naziv omladinske inicijative: Šta radiš? Кrečim ružne reči
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Zabrežje
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 82.000,00 din.

Neformalna grupa “Govornici u boji” podstaknuta govorom mržnje i sve većim brojem grafita koji sadrže poruku mržnje u Obrenovcu (usmerenu ka migrantima, Romima i sl.), mapirala je grafite sa negativnim porukama na najprometnijim mestima u gradu i prekrečila ih ili zamelae sa kreativnim grafitima ili grafitima sa pozitivnim porukama. Budući da su žene i Romi najviše pogođeni grafitima koji se ispisuju po gradu, akcija je usmerena i ka njima.

Naziv podnosioca prijave: Veseljko
Naziv omladinske inicijative: Tobogan
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Mala Moštanica
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 100.000,00 din.

Mladi roditelji iz Male Moštanice su se angažovali kroz naš projekat u cilju uređenja prostora za okupljanje i igranje njih i njihove dece i postavljanje tobogana kojeg su nazvali “Veseljko”. Prostor za okupljanje je u blizini škole i moći će da ga koriste i učenici i njihovi roditelji, kao i mladi roditelji male dece.

Naziv podnosioca prijave:  Žene Baljevca
Naziv omladinske inicijative: Mobilijar u školi u Baljevcu
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Baljevac
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 99.840,00 din.

Učiteljice osnovne škole u Baljevcu, zajedno sa mladim majkama njihovih učenika, preuredile su prostor školskog dvorišta u cilju omogućavanja lepšeg i korisnijeg prostora za okupljanje mladih roditelja i dece. Postavljanjem mobilijara školsko dvorište će zaživeti i nakon školskih časova.

Naziv podnosioca prijave:  Velikopoljci
Naziv omladinske inicijative: Uređenje prostora oko Doma MZ Veliko Polje
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Veliko Polje
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 86.008,00 din

Prostor oko Doma mesne zajednice je centralno mesto u selu kojem je bilo potrebno preuređenje. Uz pomoć našeg projekta okupljeni mladi nabavili su mobilijar koji će ulepšati prostor i učiniti ga funkcionalnijim i omogućiti da mladi provedu kvalitetnije vreme zajedno.

Naziv podnosioca prijave: Zvečanci
Naziv omladinske inicijative: Teretana na otvorenom
Sedište (mesto) podnosioca prijave: Zvečka
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: 53.405,00 din.

Grupa mladih iz sela Zvečka omogućila je bavljenje sportom mladima iz svog mesta. Postavljanjem mobilijara i opreme za treniranje na otvorenom podstakli su mlade na bavljenje sportom, razmišljanje o zdravlju i izmeštanje iz digitalnog okruženja. Pošto je teretana na javnoj površini, dostupna je svim stanovnicima Zvečke.

 

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative:

Naziv podnosioca prijave:
Naziv omladinske inicijative:
Sedište (mesto) podnosioca prijave:
Ukupni iznos odobrenih sredstava za realizaciju inicijative: